Bazalt

Jaka jest różnica między bazaltem a riolitem?
Główna różnica między bazaltem a ryolitem polega na tym, że bazalt zwykle pojawia się w ciemnych kolorach, podczas gdy ryolit zwykle pojawia się w jas...
Czy bazalt mafic czy felsic
Kompilacje wielu analiz skał pokazują, że ryolit i granit są felsic, ze średnią zawartością krzemionki około 72 procent; sjenit, dioryt i monzonit są ...