Publiczność

Jaka jest różnica między grupą docelową a personą?
Grupa docelowa to określona grupa osób o wspólnych cechach, które wykazują dużą skłonność do zakupu określonego produktu lub usługi. Z kolei persona d...