Asymilacja

Różnica między asymilacją a akulturacją
Asymilacja jest procesem dwukierunkowym, zmienia się kultura większościowa i mniejszościowa. Akulturacja ma miejsce, gdy kultura mniejszości zmienia s...
Jaka jest różnica między asymilacją a wielokulturowością?
Krótko mówiąc, wielokulturowość i asymilację można odróżnić od siebie sposobem osiągania równości i spójności społecznej, czyli zmniejszaniem różnic (...