Zadanie

Jaka jest różnica między pracą domową a zadaniem?
Zadanie to zadanie, które ktoś ma do wykonania, zwykle w ramach swojej pracy. ... Praca powierzona uczniom w wieku szkolnym do wykonania w domu jest r...