Oszacowanie

Jaka jest różnica między przypisaniem a oceną?
Zadanie to jeden lub więcej modułów (kawałków) treści, które uczniowie muszą ukończyć w określonym terminie. ... Ocena to jedno lub więcej pytań, czyn...
Różnica między oceną a ewaluacją
Ocena jest informacją zwrotną od ucznia do instruktora na temat uczenia się ucznia. Ewaluacja wykorzystuje metody i środki do oceny uczenia się i rozu...