Napaść

Różnica między atakiem a baterią
W akcie przemocy fizycznej jednej osoby przeciwko drugiej „napaść” jest zwykle łączona z pobiciem. W akcie przemocy fizycznej napaść odnosi się do akt...