Artykuł

Jaka jest różnica między artykułem a czasopismem?
Artykuł odnosi się do fragmentu prozy, często zawartego w różnych publikacjach, takich jak gazety lub czasopisma. Czasopismo jest publikacją naukową s...
Jak używać artykułów w gramatyce angielskiej
Przedimki są używane przed rzeczownikami lub odpowiednikami rzeczowników i są rodzajem przymiotnika. Przedimek określony (the) jest używany przed rzec...
Różnica między artykułem a esejem
Artykuł jest tekstem dołączonym do innych osób w gazecie, czasopiśmie lub innej publikacji. Esej to krótki tekst na określony temat. Artykuł został na...