Apache

Różnica między Lighttpd i Nginx
Główne różnice Lighttpd działa jako pojedynczy proces, podczas gdy Nginx działa jako proces główny. W pofragmentowanym systemie plików działa lepiej w...
Różnica między Apache a Lighttpd
Apache HTTP Server: najpopularniejszy serwer WWW w Internecie od kwietnia 1996 r. Serwer HTTP Apache to potężny i elastyczny protokół HTTP/1.1 zgodny ...
Różnica między Apache a Nginx
Apache to serwer HTTP o otwartym kodzie źródłowym, podczas gdy Nginx jest asynchronicznym serwerem internetowym o wysokiej wydajności i odwrotnym serw...