Dezorganizacja

Jaka jest różnica między Durkheim a Merton Anomie?
Główna różnica między anomią Durkheima a anomią Mertona polega na tym, że teoria anomii Durkheima opisuje brak spójności społecznej i solidarności, kt...
Różnica między anomią a alienacją
Główna różnica między anomią a alienacją polega na tym, że anomia jest dezintegracją normalnej etyki lub standardów społecznych, podczas gdy alienacja...