Analog

Różnica między cyfrowym a analogowym
Różnica między technologiami analogowymi i cyfrowymi polega na tym, że w technologii analogowej informacje są tłumaczone na impulsy elektryczne o różn...
Różnica między sygnałem analogowym a sygnałem cyfrowym
Główna różnica między tymi dwoma sygnałami polega na tym, że sygnały analogowe są sygnałami ciągłymi, podczas gdy sygnały cyfrowe są sygnałami dyskret...
Różnica między filtrami analogowymi i cyfrowymi
Jaka jest różnica między sygnałem analogowym a cyfrowym??Jaka jest przewaga filtra cyfrowego nad filtrem analogowym??Co jest lepsze filtry cyfrowe cz...
Różnica między komputerami analogowymi i cyfrowymi
Komputery analogowe pracują z wartościami ciągłymi lub tego typu systemy przetwarzają dane ciągłe. ... Komputery cyfrowe działają z wartościami dyskre...