Allel

Różnica między allelem a locus
Kluczowa różnica między allelem a locus polega na tym, że allel odnosi się do jednej z dwóch lub więcej alternatywnych sekwencji genu w określonym loc...
Różnica między allelem a cechą
Ekspresja różnych alleli daje nieco inne cechy u osobników w populacji. ... Główna różnica między allelem a cechą polega na tym, że allel jest alterna...