Wieczór

Jaka jest różnica między wieczorem a popołudniem?
„Wieczór” definiuje się jako porę dnia, w której występuje spadek światła dziennego. ... Popołudnie to pora dnia, która przychodzi po południu i przed...